DIATOMIET VERSUS E.COLI

In ʼn onlangse artikel word Amerikaners gewaarsku teen die eet van E.Coli-besoedelde blaarslaai:

Reconsider Lettuce Use in Light of Recurring Contamination

Analysis by Dr. Joseph Mercola Fact Checked December 09, 2019


Story at-a-glance - 

 • In the last week of November 2019, the CDC issued a food safety alert stating it is investigating a multistate outbreak of E. coli linked to romaine lettuce harvested from the Salinas, California, region

 • As of November 25, 2019, 67 cases had been reported across 19 states, 39 of which required hospitalization. Six persons developed kidney failure. However, between July 12 and September 8, 23 people had also been sickened from contaminated romaine, and this wasn’t reported to the public

 • The E. coli strain causing the outbreak — O157:H7, also known as STEC — is genetically indistinguishable from lettuce-related outbreaks that occurred in 2017 and 2018. STEC is a Shiga toxin-producing type of E. coli, which is why it’s so dangerous

 • E. coli O157:H7 is typically associated with cattle. The first of the two outbreaks in 2018 was traced back to manure runoff from a CAFO in the vicinity of the lettuce farm. Contaminated water was used to irrigate the lettuce fields

 • Lettuce provides few valuable nutrients and is prone to contamination. You’re better off swapping lettuce for homegrown sprouts, which are rich in nutrients and easy to grow


  Dit blyk egter uit onlangse navorsing deur Hu, Wang & Li dat die probleem waarskynlik opgelos sou kon word deur die gebruik van diatomiet, eerstens as veevoerbyvoeging, en tweedens deur silwerondersteunde diatomiet te strooi op die beesmis in die veekrale. Detail sal egter ter plaatse uitgewerk moet word.

   

   NAVORSING:

  Abstrak

  Voorbereiding van, en Antibakteriese Prestasietoets vir Silwerondersteunende Diatomiet.

  Silwerondersteunende diatomiet is berei volgens die vakuumverhittingsmetode met diatomiet as die draer en die AgNO3-oplossing as die reaksie-oplossing. Die struktuur daarvan is gekenmerk deur X-straaldiffraksie (XRD). In die voorbereide silwerondersteunende diatomiet is die faktore wat die silwerinhoud van diatomiet beïnvloed, bespreek. Die resultate toon dat, wanneer die massaverhouding van diatomiet tot AgNO3 10: 1 is, die dompeltyd van 2 uur en die ontbindingstemperatuur van 350°C geskik is vir die bereiding van silwerondersteunende diatomiet. XRD-ontledings toon aan dat die Ag wat op die oppervlak en mikropoor van die diatomiet gelaai is, nano-silwer is. Die antimikrobiese effek van silwerondersteunende diatomiet teen Escherichia coli (E. coli) is ondersoek. Die resultate toon dat die silwerondersteunende diatomiet 'n duidelike remmende effek op E. coli het en dat die minimum remmende konsentrasie daal met die verhoging van die silwerinhoud. Die silwerondersteunende diatomiet met 'n silwerinhoud van 1,46% is geskik om E. coli in water dood te maak.

  Hu, F. E., Wang, Z. J., & Li, J. L. (2011). Silver-Supporting Diatomite Preparation and Antibacterial Performance Test. Materials Science Forum, 694, 742–745. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.694.742


Ons werk nog aan hierdie bladsy